top of page

CENIK

PROGRAM

CENA

Članarina: 30 €

Predčasni izpis: v višini enomesečne šolnine

Popust za družinske člane: prvi član plača celotno ceno, vsak naslednji 10 % manj.

Stroški opominjanja ob neplačanih položnicah: od drugega opomina dalje 5 € 

V ceno je vključeno:

- glasbene priredbe, ki jih napišejo učitelji, in so prirejene otrokovi stopnji znanja in njegovemu interesu,

- tiskanje notnih zapisov pri nauku o glasbi in določenih pri inštrumentu/petju,

- korepeticije oziroma glasbena spremljava pred koncerti in izpiti,

- 2 x gala koncert v koncertni dvorani s pokoncertnim rajanjem za učence,

- 2 x snemanje gala koncerta in deljenje posnetka s starši in učenci,

- interni/razredni nastopi in izpitni nastop s komisijo,

- komorna igra z individualnimi in prilagojenimi priredbami za posamezne skupine,

- ustvarjanje lastnih skladb in računalniški zapis teh,

- (prostovoljno) obiskovanje pevskega zbora glasbene šole Tvoja glasba,

- studijsko avdio in video snemanje in ustvarjanje spominov.

Cene veljajo za šolsko leto 2024/2025.

pevski zbor.jpg
snemanje.jpg
snemanje 1.jpg
avtorske skladbe.jpg
bottom of page