Glasbeni programi

 • Glasbeno uvajanje za najmlajše

      (3–6 let oz. pred poukom inštrumenta)

 • Klavir

 • Violina

 • Prečna flavta

 • Klavirska harmonika

 • Kitara

 • Petje

*Novi programi*

 • SAKSOFON​

 • VIOLONČELO

Navedeni programi se ne ločujejo na klasične in ljubiteljske, saj izobražujemo celostne glasbenike in vključujemo različne glasbene žanre.

Časovni obseg programov

 • Glasbeno uvajanje za najmlajše: 60 minut tedensko (v skupini največ osmih otrok)

 • Inštrumenti, Petje: 45 minut tedensko (individualno), 60 minut nauk o glasbi (skupinsko)

Opis programov

Glasbeno uvajanje za najmlajše (36 let)

Glasbeno uvajanje za najmlajše zelo priporočamo otrokom, starim od 3 do 6 let oziroma vsem otrokom pred vstopom na inštrument. Zaradi vseh pridobljenih spretnosti znotraj programa so kasneje napredki učencev na inštrumentu in pri nauku o glasbi veliko hitrejši. Otrok se namreč med glasbenim uvajanjem izrazito slušno in motorično razvije in s tem se zelo dobro pripravi na inštrument, kar je eden izmed glavnih razlogov, da se glasbeno uvajanje priporoča vsem učencem.

 

Pouk večinoma poteka po principu svetovno znanega Edgarja Willemsa. V glasbeno izobraževanje vključuje otroke v zgodnjem obdobju in predpostavlja, da v vsaki točki izhajamo iz otroka samega, iz njegovih naravnih instinktov. Princip tega poučevanja je pester, sistematičen in bogat, otroci so glasbeno aktivni in z velikim zanimanjem srkajo vase vse, kar se jim trudimo ponuditi. Glasbeno uvajanje, izvedeno na takšen način, v otroku vzbudi pristno veselje in ljubezen do glasbe. Ni pomembno, da otroka naučimo prvih glasbenih vsebin, pomembno je, da ga znamo pripraviti za celostno glasbeno življenje.

Znotraj glasbenega uvajanja poslušamo in razvrščamo enake in različne zvoke, razvijamo tako melodični, ritmični kot tudi harmonski posluh, pojemo pesmi, pri čemer je otrok zelo aktiven na svojem prvem inštrumentu, z naravnim telesnim gibanjem svoje telo povezujemo z glasbo, spoznavamo in igramo različne inštrumente in podobno.

Zelo pomembno je, da otroke skozi glasbene vsebine vodimo progresivno:

 • ​otroci, stari 3–4 leta, obiskujejo triletno sistematično glasbeno uvajanje

 • otroci, stari 4–5 let, obiskujejo dvoletno sistematično glasbeno uvajanje

 • otroci, stari 5–6 let, obiskujejo enoletno sistematično glasbeno uvajanje

Vsebine znotraj različnih let glasbenega uvajanja se ne ponavljajo, temveč nadgrajujejo. Pouk glasbenega uvajanja za najmlajše poteka v majhnih skupinah (do 10 učencev), s čimer se lahko kvalitetno posvetimo posameznemu učencu.

Inštrumenti in nauk o glasbi

Pouk inštrumenta se odlikuje z ustvarjalnimi in inovativnimi pristopi, velikim poudarkom na kvaliteti pouka in pedagoški usposobljenosti učitelja ter na individualnem pristopu do vsakega posameznika. Učitelji učencem ponujamo širok spekter skladb, saj smo usposobljeni za pisanje aranžmajev. Znotraj inštrumentalnih programov namenjamo velik poudarek improvizaciji, ki vodi v ustvarjanje lastnih skladb, igranju po posluhu, igranju na pamet, izvajanju skladb različnih žanrov ter ohranjanju pristnega veselja in zanimanja za inštrument.

 

V glasbeni šoli Tvoja glasba smo prepričani, da nauk o glasbi ni le teorija, saj »theorein« v stari grščini pomeni »opazovati«, pri našem glasbenem pouku pa ni poudarek na opazovanju, ampak na lastni aktivnosti učencev in praktičnimi pristopi, s katerimi postavimo glasbene temelje. Pouk nauka o glasbi poteka v majhnih skupinah (do 10 učencev), s čimer se lahko kvalitetno posvetimo posameznemu učencu.

Znotraj naše glasbene šole pouk omenjenega predmeta ne poteka standardno, temveč v skladu z različnimi inovativnimi pristopi po principu Edgarja Willemsa, Zoltana Kodalyja, pedagogike montessori ipd.

Učitelji tedensko ustvarjamo povezave med poukom inštrumenta in nauka o glasbi, s čimer učencem omogočimo tesno vez med predmetoma, boljše razumevanje in večjo učinkovitost. Oba predmeta sta med seboj tesno povezana, saj se zavedamo, da skupek ločenih enot ni enak celoti med seboj povezanih vsebin, in želimo, da učenci odkrijejo povezavo med predmetoma, ki sta v svojih specifikah različna, a v svojem bistvu – glasbi –  enaka.

Pouk petja

Glas je človekov prvi inštrument, ki je večini ljudi podarjen že ob rojstvu. Zelo velik pomen mu dajemo tudi v glasbi, ne samo v programu petje, temveč tudi pri nauku o glasbi. Z glasom osrečujemo sebe in druge in urimo glasbene veščine.

Pri pouku petja se boste naučili pravilne tehnike petja, izboljšali kvaliteto svojega glasu, pevsko intonacijo in občutek za ritem.

Zaradi narave glasu v različnih starostnih obdobjih je vpis na petje možen za učence nad 15. letom starosti.

''Slikar bo svojo sliko narisal na platnu. Glasbenik pa sliko riše na tišini.'' 

Leopold Stokowski

Tvoja glasba

tvojaglasba@gmail.com

Adamičeva cesta 20, Grosuplje

 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon