top of page
Pouk violine.jpg

Glasbeni programi

 • Glasbeno uvajanje za najmlajše

      (3–6 let oz. pred poukom inštrumenta)

 • Klavir

 • Violina

 • Prečna flavta

 • Kitara

 • Petje

*Novi programi*

 • TOLKALA

 • VIOLONČELO

Navedeni programi se ne ločujejo na klasične in ljubiteljske,

saj izobražujemo celostne glasbenike in vključujemo različne glasbene žanre.

flavta 1.jpg
raztezanje inštr..jpg

Časovni obseg programov

 • Glasbeno uvajanje za najmlajše: 60 minut tedensko (v skupini največ deset otrok)

 • Inštrumenti, Petje: 45 minut tedensko (individualno), 60 minut nauk o glasbi (skupinsko, v skupini največ 10 učencev)

 • Nauk o glasbi (brez inštrumenta/petja): 60 minut tedensko (skupinsko, v skupini največ 10 učencev)

Opis programov

Glasbeno uvajanje za najmlajše (36 let)

Glasbeno uvajanje za najmlajše zelo priporočamo otrokom, starim od 3 do 6 let oziroma vsem otrokom pred vstopom na inštrument. Do 7. leta starosti poteka najhitrejši razvoj otrokovih možganov, dokazano pa je, da glasba zelo blagodejno vpliva na té in ima številne pozitivne razvojne učinke, zato odlašanje nima nobenega pravega smisla. Zaradi vseh pridobljenih spretnosti in ponotranjenja glasbe so kasneje napredki učencev na inštrumentu (ki je že zelo specifičen) in pri nauku o glasbi veliko hitrejši. Otrok se namreč med glasbenim uvajanjem izrazito slušno in motorično razvije in s tem se zelo dobro pripravi na inštrument, kar je eden izmed glavnih razlogov, da se glasbeno uvajanje absolutno priporoča vsem učencem še pred vstopom na inštrument.

 

Veliko ljudi ima občutek, da je glasbeno uvajanje le varstvo otrok in prepevanje pesmic. V glasbeni šoli Tvoja glasba pa pouk glasbenega uvajanja večinoma poteka po principu svetovno znanega Edgarja Willemsa, ki v glasbeno izobraževanje vključuje otroke v zgodnjem obdobju in predpostavlja, da v vsaki točki izhajamo iz otroka samega, iz njegovih naravnih instinktov. Delo je izrazito praktično in intenzivno. Princip tega poučevanja je pester, sistematičen in bogat, otroci so glasbeno aktivni in z velikim zanimanjem srkajo vase vse, kar se jim trudimo ponuditi. Glasbeno uvajanje, izvedeno na takšen način, v otroku vzbudi pristno veselje in ljubezen do glasbe. Ni pomembno, da otroka naučimo prvih glasbenih vsebin, pomembno je, da ga znamo pripraviti za celostno glasbeno življenje.

Znotraj glasbenega uvajanja poslušamo in razvrščamo enake in različne zvoke, razvijamo tako melodični, ritmični kot tudi harmonski posluh, pojemo pesmi, pri čemer je otrok zelo aktiven na svojem prvem inštrumentu, z naravnim telesnim gibanjem svoje telo povezujemo z glasbo, spoznavamo in igramo različne inštrumente in podobno.

Otroke skozi glasbene vsebine vodimo progresivno:

 • ​otroci, stari 3–4 leta, obiskujejo triletno sistematično glasbeno uvajanje

 • otroci, stari 4–5 let, obiskujejo dvoletno sistematično glasbeno uvajanje

 • otroci, stari 5–6 let, obiskujejo enoletno sistematično glasbeno uvajanje

Vsebine znotraj različnih let glasbenega uvajanja se ne ponavljajo, temveč nadgrajujejo. 

Pouk glasbenega uvajanja za najmlajše poteka v majhnih skupinah (do 10 učencev), s čimer se lahko kvalitetno posvetimo posameznemu učencu.

Inštrumenti in nauk o glasbi

Vpis na inštrument in nauk o glasbi ni starostno omejen. Zelo radi sprejmemo tudi odrasle, ki pridejo z veliko željo in delavnostjo.

Pouk inštrumenta se odlikuje z ustvarjalnimi in inovativnimi pristopi, velikim poudarkom na kvaliteti pouka in pedagoški usposobljenosti učitelja ter na individualnem pristopu do vsakega posameznika. Učitelji učencem ponujamo širok spekter skladb, saj smo usposobljeni za pisanje aranžmajev. Znotraj inštrumentalnih programov namenjamo velik poudarek improvizaciji, ki vodi v ustvarjanje lastnih skladb, igranju po posluhu, igranju na pamet, izvajanju skladb različnih žanrov ter ohranjanju pristnega veselja in zanimanja za inštrument.

Velika posebnost glasbene šole Tvoja glasba je komorna igra, ki se pri učencih začne že v drugem letu glasbenega izobraževanja. Gre za igranje v majhnih skupinah, pri katerem se učenci združujejo in s pomočjo učiteljevih unikatnih priredb, zapisanih za njihovo stopnjo znanja, spoznavajo lepote in izzive skupinskega muziciranja. Komorna igra se je do zdaj brez izjem izkazala za velik motivacijski dejavnik.

 

V glasbeni šoli Tvoja glasba smo prepričani, da nauk o glasbi ni le teorija, saj »theorein« v stari grščini pomeni »opazovati«, pri našem glasbenem pouku pa ni poudarek na opazovanju, ampak na lastni aktivnosti učencev in praktičnimi pristopi, s katerimi postavimo glasbene temelje. Pouk nauka o glasbi poteka v majhnih skupinah (do 10 učencev), s čimer se lahko kvalitetno posvetimo posameznemu učencu.

Znotraj naše glasbene šole pouk omenjenega predmeta ne poteka standardno, temveč v skladu z različnimi inovativnimi pristopi po principu Edgarja Willemsa, Zoltana Kodalyja, pedagogike montessori ipd. Največji poudarek je na sloganu 'iz prakse v teorijo', kar pomeni, da učenci najprej vsebine pojejo, ustvarjajo, igrajo, čutijo, slišijo ... šele kasneje pa jih s pomočjo učitelja teoretično obdelujejo.

Učitelji zaradi posebnega sistema povezovanja, zastavljenega s pomočjo akcijske raziskave v glasbeni šoli Tvoja glasba (2019) tedensko ustvarjamo povezave med poukom inštrumenta in nauka o glasbi, s čimer učencem omogočimo tesno vez med predmetoma, boljše razumevanje in večjo učinkovitost. Oba predmeta sta med seboj tesno povezana, saj se zavedamo, da skupek ločenih enot ni enak celoti med seboj povezanih vsebin, in želimo, da učenci odkrijejo povezavo med predmetoma, ki sta v svojih specifikah različna, a v svojem bistvu – glasbi –  enaka.

Inštrumentalni program in predmet nauk o glasbi se zaključita z zaključnim nastopom, zaključnim izpitom in podelitvijo spričeval z opisno-številčnimi ocenami posameznih področjih (opis in možnih pet zvezdic pri vsakem področju).

Pri oceni dajemo poseben poudarek delu med letom, ki se ocenjuje posebej.

Glasbeno uvajanje metalofoni.jpg
Glasbeno uvajanje.jpg
dan odprtih vrat.jpg
kitara Matic na odru.jpg
ngl.jpg
flavta skupinsko igranje.jpg
odrasli.jpg
Nauk o glasbi veselje.jpg
NGL polna skupina.jpg

Pouk petja

Glas je človekov prvi inštrument, ki je večini ljudi podarjen že ob rojstvu. Zelo velik pomen mu dajemo tudi v glasbi, ne samo v programu petje, temveč tudi pri nauku o glasbi. Z glasom osrečujemo sebe in druge in urimo glasbene veščine.

Pri pouku petja se boste naučili pravilne tehnike petja, izboljšali kvaliteto svojega glasu, pevsko intonacijo in občutek za ritem.

Zaradi narave glasu v različnih starostnih obdobjih je vpis na petje možen za učence nad 15. letom starosti.

petje Benjamin.jpg
petje2.jpg
petje.jpg

Nauk o glasbi (brez inštrumenta/petja)

Program je namenjen vsem tistim, ki ne želijo igrati inštrumenta ali se intenzivneje ukvarjati s petjem, ampak si želijo doživeti splošno glasbo pri praktičnem in izkustvenem predmetu Nauk o glasbi. Pojemo, igramo, poslušamo, ustvarjamo in spoznavamo notni zapis

''Slikar bo svojo sliko narisal na platnu. Glasbenik pa sliko riše na tišini.'' 

Leopold Stokowski

bottom of page