top of page

Splošne informacije

Glasbeni pouk je v prostorih hiše na Adamičevi cesti 20. Razdelitev urnikov poteka v začetku septembra. 

 

V glasbeni šoli Tvoja glasba velik pomen pripisujemo izobraževanju po različnih inovativnih pristopih, ki so svetovno znani.

Novost naše glasbene šole je velik poudarek na ustvarjanju lastnih skladb. Učencem omogočamo, da ustvarjajo, zapisujejo in izvajajo lastne skladbe in s tem osmislijo nauk o glasbi.

Programi, ki potekajo v naši glasbeni šoli, so: Glasbeno uvajanje za najmlajšeKitaraViolinaKlavirPrečna flavta, Petje. Z ustreznim številom vpisa (vsaj 5 učencev na posamezen program) bomo odprli tudi druge glasbene programe, ki so navedeni v rubriki Glasbeni programi.

 

Pouk poteka dvakrat tedensko za vse programe, z izjemo glasbenega uvajanja za najmlajše otroke, ki poteka enkrat tedensko (60 minut). Enkrat na teden (45 minut) se učenci individualno učijo igrati na svoj inštrument, enkrat pa znotraj skupine poteka nauk o glasbi (60 minut). Oboje spada pod učenčevo obveznost znotraj naših glasbenih programov, zato možnosti, da bi učenec opravljal le inštrument/nauk o glasbi, ni. Z izjemo glasbenega uvajanja za najmlajše učenci ob koncu šolskega leta opravijo zaključne izpite z na novo zastavljenim ocenjevanjem, ki učencem poda konkretne informacije o njihovem celoletnem delu in igranju na izpitu, da so lahko iz leta v leto boljši, močnejši in bolj zagnani.

Skupinski predmeti, glasbeno uvajanje za najmlajše in nauk o glasbi, potekajo v majhnih skupinah (do maksimalno 10 učencev), da se lahko zares posvetimo posameznim učencem in spremljamo njihov razvoj.

 

​Naša glasbena šola deluje nekoliko drugače, bolj odprto, ustvarjalno. Zaradi tega bi se morda lahko razumelo, kot da smo ljubiteljska glasbena šola. Želimo, da učenci glasbo ljubijo, vendar pričakujemo tudi, da se bodo na poti do tega vztrajno izpopolnjevali, saj bo tako njihovo znanje dolgoročno in učinkovito. Plujemo v sredini med tem, da učenci neznansko uživajo in med tem, da se obenem za napredek in premikanje svojih mej potrudijo po svojih najboljših močeh. To dokazujejo tudi naši nastopi in zaključni izpiti.

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."

William Shakespeare

bottom of page