top of page

Splošni pogoji delovanja Glasbene šole

 1. Vpis je zaključen šele ob plačilu položnice (članarina: 30 €). Če bo število novih učencev preveliko, bodo imeli prednost prej vpisani.

 2. Če si učenec do začetka šolskega leta premisli in septembra ne želi vstopiti v glasbeno šolo, se članarina ne vrne.

 3. Šolnina je fiksna. Poravnava se redno, mesečno za tekoči mesec. Pri zamujanju od drugega opomina dalje nastane strošek opominjanja v vrednosti 5 €. Ob morebitnih nastalih dolgovih si šola pridržuje pravico začasno ukiniti pouk glasbe ali pa zahtevati nadaljnja plačila preko trajnika.

 4. Če se učenec iz glasbene šole želi izpisati pred iztekom šolskega leta, mora to pravočasno sporočiti in utemeljiti učitelju in vodstvu šole. Izpis nastopi ob dnevu uradnega sporočila za izpis (na e-poštni naslov: tvojaglasba@gmail.com). Strošek izpisa je enakovreden enomesečni šolnini. Gre za najmanjšo možno odškodnino, da se število učencev ob izpisu (tako za učitelja inštrumenta kot tudi v skupini) nenadno spremeni in se ne more več prilagajati in povečevati, ker med šolskim letom novi vpisi niso možni.

 5. Med šolskim letom naknadni vpisi v glasbeno šolo niso možni.

 6. Pouk poteka od septembra do junija. Med šolskimi počitnicami pouka ni.

 7. Pouk inštrumenta oz. petja poteka po individualnem dogovoru z učiteljem (v času razdelitve urnikov), pouk skupinskih predmetov pa poteka po urniku, ki ga ob začetku šolskega leta določi šola.

 8. Učenci sodelujejo v obeh predmetih, inštrumentu in nauku o glasbi.

 9. Učenec se (razen izjem) udeležuje nastopov, ki so izven njegovega urnika. O njih bo obveščen pravočasno.

 10. Vsi učenci naše glasbene šole (izjema so učenci glasbenega uvajanja) opravljajo zaključne izpite.

 11. Učenec oz. odgovorna oseba poskrbi za izposojo ali nakup inštrumenta in notnega gradiva.

 12. V glasbeni šoli se pričakuje primerno in spoštljivo vedenje. V garderobi se ne povzroča hrupa. Morebitno nastalo škodo poravna plačnik sam.

 13. Učenci so pri pouku sami z učiteljem, brez prisotnosti staršev ali drugih oseb.

 14. Učenci k pouku prihajajo 5 minut prej in imajo s seboj nedrseče copate, v katere se preobujejo v garderobi pred učilnicami.

 15. Ob morebitni povzročitvi materialne škode nastale stroške krije učenec oz. njegova odgovorna oseba.

 16. Učenec naj ima svoje vredne osebne stvari pri sebi in ne v garderobi, saj zanje odgovarja sam.

 17. Učenčevo odsotnost je potrebno učitelju sporočiti pravočasno.

 18. Če je odsoten učenec, učitelj ni dolžan nadomeščati pouka.

 19. Če je odsoten učitelj, ta učno uro z učencem nadomesti naknadno ali zagotovi nadomestnega učitelja.

 20. Po e-pošti ali navadni pošti vam občasno posredujemo vabila na šolske dogodke, novosti in druge pomembne informacije. 

 21. Vsi podatki so skrbno varovani in niso posredovani tretji osebi. Uporabljajo se le za namene uspešnega izvajanja pouka in sodelovanja, komunikacije, individualnega pristopa k vsakemu učencu in obveščanju o dogodkih, novostih in posebnih ponudbah. Glasbena šola Tvoja glasba podatke skrbno varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1 in ZVOP-2). ​

      Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo 20. 5. 2021.

bottom of page