Poslanstvo glasbene šole

Glasbena šola Tvoja glasba je bila ustanovljena zato, ker smo trdno prepričani, da je glasba univerzalno sredstvo, ki obstaja v človeku že od rojstva. Ko rečemo, da nekdo nima posluha in da glasba ni zanj, se motimo. S posluhom se namreč rodimo vsi ljudje, sicer ne bi ločili maminega glasu od očetovega. To je tudi razlog, zakaj naša glasbena šola pred vstopom nima sprejemnih izpitov. S kvalitetnim, ustvarjalnim in praktičnim glasbenim poukom, ki ga ponujamo, lahko namreč razvijamo čisto vsakega posameznika, pri čemer izhajamo iz glasbe, ki je že zakoreninjena globoko v njem. Želimo, da jo učenci najprej začutijo in nato razvijajo naprej v široke razsežnosti. To dosegamo z naravnim izkustvom, improvizacijo, igranjem po posluhu, ustvarjanjem svojih skladb, vse to pa šele naknadno vodi v teoretično znanje.

Poseben poudarek dajemo skupinskemu pouku (glasbenemu uvajanju in nauku o glasbi), pri katerem učenci v zelo majhnih skupinah še pred spoznavanjem notnega zapisa sledijo slušnim ugankam, ritmizirajo, veliko pojejo in plešejo po tempu glasbe, se urijo v motoriki obeh rok, spoznajo in vzljubijo splošno glasbo. Ko se seznanijo z notnim zapisom, to vedno poteka po sledečem vrstnem redu: najprej glasbo izvajamo, poslušamo in ponotranjimo, šele nato glasbene elemente poimenujemo. Povezanost med učitelji in učenci in povezanost različnih glasbenih žanrov je tisto, za kar se posebej trudimo; glasba je namreč ena sama.

V glasbi vidimo veliko moč za posameznikov splošni razvoj. Dokazano je celo, da glasba fizično spremeni možgansko strukturo. Napredki so vidni na mnogih področjih: jezikovnem, matematičnem, socialnem, čustvenem in drugo, zato si prizadevamo, da bi imelo čim večje število otrok možnost ustvarjalnega in kvalitetnega glasbenega izobraževanja. Z opisanim razvojem posameznikov ustvarjamo lepši jutri, ki je poln nasmejanih, sproščenih, zadoščenih in samozavestnih ljudi, ki zaradi svojega zadovoljstva srečo širijo naprej.

"Umetnost je nekaj, česar ne bo mogla nadomestiti niti umetna inteligenca."

Ernest Miklič 

Tvoja glasba

tvojaglasba@gmail.com

Adamičeva cesta 20, Grosuplje

  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon