top of page

Poslanstvo glasbene šole

Glasbena šola Tvoja glasba je bila ustanovljena zato, ker smo trdno prepričani, da je glasba univerzalno sredstvo, ki obstaja v človeku že od rojstva. Ko rečemo, da nekdo nima posluha in da glasba ni zanj, se motimo. S posluhom se namreč rodimo vsi ljudje, sicer ne bi ločili maminega glasu od očetovega. To je tudi razlog, zakaj v naši glasbeni šoli pred vstopom sprejemnih izpitov niS kvalitetnim, ustvarjalnim in praktičnim glasbenim poukom, ki ga ponujamo pod vodstvom skrbno izbranih pedagogov, lahko namreč razvijamo čisto vsakega posameznika.

Slogan, ki mu pri poučevanju dosledno sledimo, je 'iz prakse v teorijo'. Učenci najprej postanejo občutljivi in pozorni na zvok, s tem pa gradijo dober melodični in ritmični posluh, ki sta osnova za nadaljnje delo. Igrajo, pojejo, plešejo v tempu glasbe, se motorično krepijo, ustvarjajo, čutijo glasbo ... in vse to šele naknadno vodi v teoretično znanje.

Dokazano je, da glasba fizično spremeni možgansko strukturo. Napredki so vidni na mnogih področjih: jezikovnem, matematičnem, socialnem, čustvenem in drugih. Ker v glasbi vidimo veliko moč za posameznikov splošni razvoj, si prizadevamo, da učenci izkoristijo že predšolsko obdobje, ko vsebine in glasbo zaradi najhitrejšega razvoja možganov dobesedno posrkajo vase. Zato svetujemo vpis v skupinski predmet Glasbeno uvajanje za najmlajše (več o programu: https://www.tvojaglasba.com/glasbeni-programi) že med tretjim in šestim letom starosti, ki se v naslednjih letih nadaljuje s predmetom Nauk o glasbi z dodanim individualnim inštrumentalnim/pevskim poukom (več o programih: https://www.tvojaglasba.com/glasbeni-programi).

V glasbeni šoli Tvoja glasba dajemo poseben poudarek skupinskemu pouku (glasbenemu uvajanju in nauku o glasbi), pri katerem učenci v zelo majhnih skupinah, ki štejejo pod 10 učencev, praktično osvajajo glasbo. Še pred spoznavanjem notnega zapisa sledijo slušnim ugankam, ritmizirajo, veliko pojejo in plešejo po tempu glasbe, se urijo v motoriki obeh rok, spoznajo in vzljubijo splošno glasbo. Ko se seznanijo z notnim zapisom, to vedno poteka po sledečem vrstnem redu: najprej glasbo izvajamo, poslušamo in ponotranjimo, šele nato glasbene elemente poimenujemo.

Učitelji inštrumentov nato zaradi sistema povezovanja, ki predstavlja posebnost glasbene šole Tvoja glasba, sledijo nauku o glasbi in pouk inštrumenta povezujejo s pridobljenim znanjem tega. S povezanostjo učiteljev želimo doseči harmonijo individualnega in skupinskega predmeta, z igranjem različnih glasbenih slogov pa pokazati, da je glasba ena sama.

 

Z opisanim razvojem posameznikov ustvarjamo lepši jutri, ki je poln nasmejanih, sproščenih, zadoščenih in samozavestnih ljudi, ki zaradi svojega zadovoljstva srečo širijo naprej.

kitara Bor.jpg
Glasbeno uvajanje metalofoni.jpg
skupinski pouk.jpg

"Umetnost je nekaj, česar ne bo mogla nadomestiti niti umetna inteligenca."

Ernest Miklič 

bottom of page